Menu

Vinterjakta inne i ny forskrift

  • Skrevet av 

Miljødirektoratet har lytta til NJFF og grunneierne, og kutter ikke vinterjakta på rype i den nye jakttidsforskriften. Ellers varsles mer elgjakt og mindre sjøfugljakt. 248 høringssvar ble levert til årets jakttidshøring.

​​- Jakttidene er fastsatt på bakgrunn av forslaget Miljødirektoratet sendte ut på høring tidligere i år, og innspillene som er mottatt i høringa, melder Miljødirektoratets nettsider.

I høringa foreslo Miljødirektoratet endring i jakttid blant anna for noen arter med negativ bestandsutvikling, samt for arter det har vært ønskelig å endre jakttid for av andre årsaker. Mest oppmerksomhet fikk de dog for forslaget om jakttid på måltrost og svarttrost.

Fra storm til mild bris

Et av høringsforslagene var å innskrenke rypejakta ved å avslutte 23. desember (28-29/2 i det meste av landet pr i dag), samt innskrenke tidsrommet for snarefangst. Bakgrunnen var bestandsnedgang gjennom flere år.

Forslaget møtte "en del motstand", som Miljødirektoratet diplomatisk kaller det. NJFF og de store grunneierne​ Statskog, Fjellstyresambandet, Finnmarks-eiendommen, Norskog og Skogeierforbundet var samstemmig negative. Hovedargumentet var at rettighetshaverne og jegerne har tatt den nødvendige innskrenkninga der det har vært behov.​ 

Statskog har i så måte allerede tatt konsekvens av årets dårlige produksjon. I Nordland og Troms blir store deler stengt, mens resten reguleres gjennom kvoter. I Sør-Norge (Namskogan unntatt) blir det helt stengt, varsler Statskog.​

Vil ha miljøkvalitetsnorm

- Miljødirektoratet har etter grundige vurderinger opprettholdt dagens jakttid. Bestandsnedgangen har trolig flere årsaker, og det er lokale forskjeller i bestandssituasjonen. Grunneiersida har i økende grad begrensa uttaket der det har vært nødvendig. Det er et mål i viltforvaltninga at jakt i størst mulig grad skal reguleres lokalt. Miljødirektoratet vil imidlertid følge bestandsutviklinga tett, og vil ved behov vurdere begrensninger også innafor jakttidsperioden, sier direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet.​

Miljødirektoratet har ellers nylig oversendt ei tilrådning til Klima- og miljødepartementet der de anbefaler at det settes i gang et arbeid med å utvikle en miljøkvalitetsnorm for lirype. En slik kvalitetsnorm vil på sikt lette gjennomføringa av positive tiltak for arten. I den forbindelse er det også behov for å videreutvikle rypetakseringene og bedre kunnskapsgrunnlaget for arten.

Mer enhetlig jakttid for elg​

Miljødirektoratet fastsetter en lengre og mer enhetlig jakttid for elg. Mens det tidligere var anna jakttid på Vestlandet og to tider for høy- og lavlandet Østafjells, er det nå kun to tidsrom som gjelder: Jakttida blir 25. september – 23. desember der det er åpna for elgjakt, unntatt Kautokeino og Karasjok som opprettholder jaktstart 1. september.

Kommunene kan likevel søke fylkeskommunen om å utsette jaktstart til 5. oktober eller endre jaktstoppen til 31. oktober eller 30. november, av hensyn til andre brukere av utmarka.

Mindre byråkrati​​

Mange kommuner har allerede i dag utvida jakttid. Med nye jakttidsrammer, slipper disse å søke om utvida jakt - mens man altså må søke for å få innskrenking. Miljødirektoratet mener likevel dette skal gi mindre byråkrati:

– Behovet for å minske byråkratiet, legge til rette for lokal næringsutvikling og å gi større brukergrupper tilgang til elgjakt, har veid tungt. Den nye jakttida pålegger imidlertid jegere, grunneiere og kommuner et tydeligere ansvar for å sørge for gode løsninger for sambruk av marka gjennom høsten, sier Hambro.

Begrenser jakt på sjøfugl og marine dykkender​​​​

Samtlige av de saltvannstilknyttede artene v​​i har foreslått endring i jakttida for, har en negativ bestandsutvikling. Miljødirektoratet fjerner jakttida for havelle, gråmåke og svartbak. I tillegg innskrenkes området hvor svartand og ærfugl kan jaktes. Ærfugljakta i Vest-Agder tas bort, mens svartand bare får jakttid i Østfold. For storskarv og ærfugl innføres også ytterligere begrensninger. Det blir kun tillatt å jakte ungfugl av storskarv i saltvannslokaliteter og kun hannfugl av ærfugl.

– Ettersom dette er arter som beskattes gjennom den frie jakta på hav og fjord er ikke lokale restriksjoner på uttaket mulig. Vi ser oss derfor nødt til å ta ut arter og begrense områder og tidsrom hvor de er jaktbare, sier Hambro.​

Jakttidene 2017-2022​​

* Miljødirektoratet fastsetter forskrift om jakt- og fangsttider for fem år om gangen. Her finner du de nye jakttidene gjelder fra 1. april 2017​ til 31. mars 2022​.

* Jakttidene skal sikre bestandene, samt legge til rette for næringsliv og friluftsliv.

* Innafor rammene av forskriften har grunneierne/ de lokale rettighetshaverne adgang og ansvar for å regulere jakta.

​* Det er et mål at jakta i så stor grad som mulig skal reguleres ​lokalt.​

(Kilde: Miljødirektoratet)

 

Kommentarer

Tilbake til toppen

LES OGSÅ

Følg oss