Menu

Ingen endringer i jakttida i Nord-Trøndelag

Det ikke vil bli innført lokal forskrift for jakt på elg og hjort i Nord-Trøndelag i 2017. Dermed vil den sentrale jakttida gjelde i hele fylket.

-          Det tok lang tid før staten avklarte de nasjonale ramme for jakttid for elg og hjort. Dermed har vi ikke fått til en god og bred nok prosess for om vi skal vedta en lokal forskrift i fylket vårt, sier Tomas Hallem, fylkesråd for samferdsel og miljø.

I utgangspunktet hadde fylkesrådet en sak om lokal jakttid til behandling 4. april, men fylkesråd Tomas Hallem valgte å trekke saken.

-           Fra jeg la ut saken på høring har jeg fått innspill på at det vil medføre praktiske utfordringer for salg av jakten til høsten om vi gjør endringer nå. Grunneiere har forholdt seg til de nasjonale rammene for jakta, sier Hallem.

Dessuten har det kommet innspill som tar opp andre vesentlige moment, som gjør at fylkesråden mener det ikke vil være riktig å gjennomføre en innskrenking i jakttida på elg nå.

-          Jeg vil vurdere å ta opp saken igjen seinere, og vi vil da ha med oss erfaringene fra jaktsesongen 2017, sier Hallem

Den sentralt fastsatte jakttida vil derfor gjelde i Nord-Trøndelag i 2017.

Etter retningslinjene til den sentralt fastsatte jakttidsforskriften er det ikke anledning til å klage på at fylkeskommunen ikke behandler saken.

Kommentarer

Tilbake til toppen

LES OGSÅ

Følg oss