Menu

Rovdyrsommer i Trøndelag

  • Skrevet av 

 

Jostein Oldervik sendte 375 sauer på beite i sommer. Så langt har han funnet 42 døde dyr som er tatt av rovdyr i beiteområdene ved Sørungen i Selbu.

 

Britt Mari Rolseth

 

Flere steder i Trøndelag er det meldt om tap av sauer i sommer. Både i Meråker, i Tydal og i Selbu har det vært bjørn på ferde. Og nå er det også blitt observert ulv i Selbu.

En som har fått føle på det å finne sine lam og sauer revet i hjel av rovdyr er Jostein Oldervik fra Selbu. Han har sammen med fem andre sauebønder sauene sine i området rundt Sørungen.

Oldervik sendte 375 sauer på beite og hittil har han funnet 42 døde dyr. Han mangler enda flere sauer så tallet kan fort bli høyere. De andre sauebøndene har også mistet mange sauer.

- Det er lettere når dyrene er døde når du finner de, men dyr som er hardt skadet og lever er fælt å finne, forteller Jostein Oldervik som sier at rovdyrene har øket i antall.

- Husker da jeg gikk på barneskolen i Vikvarvet at jeg fikk fri fra skolen for det var funnet en død sau. Det var sensasjon. Rovdyrkontakten og fylkesagronomen var med da dyret ble flådd og det ble konstatert at bjørn hadde drept sauen. Det var stort for en i barneskolealder. Husker også hvor redd jeg ble da jeg fikk høre at det var bjørn på ferde i skogen, forteller Jostein Oldervik.

 

Tilsyn

De som har sauer på beite er lovpålagt tilsyn på åtte timer hver uke. Jostein Oldervik forteller at han drar fra jobb i Stjørdal i 17-tiden og direkte til Sørungen hvor han er på plass for å lete sauer. Han avslutter i skogen rundt midnatt.

- Siden jeg slapp sauene på beite i månedsskiftet mai/juni har jeg hatt to frikvelder. Jeg føler at jeg må prøve å holde oppsyn med sauene mine og spesielt viktig er det i år, sier Jostein Oldervik.

 

Fellingstillatelser

Det har vært gitt fellingstillatelser på bjørn i både Meråker, Selbu og Tydal, samt på ulv i Selbu.

I Selbu har det de siste dagene blitt funnet flere døde sauer i området rundt Sørungen. Det er funnet sauekadaver og spor etter bjørn på sørsiden av Sørungen samt flere sauekadaver i området Negelåsen og Kjøsnesåsen.

Tidlig i sommer ble det funnet en død sau mellom en hytte og annekset, bare fem meter fra hyttetrappa.

 

Ettersøk

Det ble jaktet på søndag og da ble det funnet fem døde dyr i Kjøsnesåsen, men bjørnen fant de ikke.

Sverre Selboe i ettersøksgruppa i Selbu forteller at de er avhengig av meldinger om nye funn eller observasjoner før det blir satt i gang ny jakt. Fellingstillatelsen varer til fredag, men med utviklingen med nye funn av sauekadaver tror ikke Selboe at forlengelse av jakta vil bli noe problem.

 

Ulvejakt

Tre ulver er blitt observert i fjellområdet Gråfjellet. Etter bilder av sauekadaver har Statens Naturoppsyn (SNO) konkludert med at det var stor sannsynlighet for at det var ulv som hadde drept disse. Etter disse funnene ble det gitt fellingstillatelse for ulv. Det er funnet flere kadaver etterpå som muligens skyldes ulveangrep.

Kommentarer

Tilbake til toppen

LES OGSÅ

Følg oss