Menu

Restriksjoner for skytebaner og jakthundtrening

  • Skrevet av 

Helsedirektoratet har åpnet for at det skal kunne utøves idrett under forutsetning av at det ikke samles mer enn 5 personer, og at gjeldende smittevernregler ellers overholdes. Intensjonen er å gi aktive medlemmer i foreningene anledning til å drive et minimum av egentrening/aktivitet.

Kilde: NJFF orienterer

Skytebaner

Det generelle forbudet mot organiserte aktiviteter vil fremdeles gjelde for alle typer arrangementer, og det vil ikke være anledning til å gjenåpne skytebaner for ordinære treningskvelder, storviltprøve, skytekurs/jegerprøvekurs, stevner etc. (under slike arrangementer vil det også være vanskelig å overholde kravene til sikkerhet og skyteledelse, samtidig som en sikrer at smittevernreglene overholdes). Miljødirektoratet vil gi NJFF klarsignal når aktivitet knyttet til storviltprøven kan igangsettes.
https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/fagmeldinger/2020/mars-2020/skyteprover-pavirkes-av-pandemien/
Foreninger som åpner for at medlemmer kan drive begrenset skyteaktivitet, må tilrettelegge for at aktiviteten kan drives mest mulig selvstendig, samtidig som sikkerheten ivaretas, og at smittevernreglene kan overholdes fullt ut hele tiden. Kravene til skyteledelse tilsier at egentrening kun kan tillates for personer som av foreningen er godkjent til å lede egen skyting, eller at en godkjent skyteleder er til stede og overvåker aktiviteten.
NB! Regler/retningslinjer kan endres på kort varsel. Det er baneeiers ansvar å holde seg oppdatert på gjeldende regelverk og retningslinjer fra sentrale myndigheter/Helsedirektoratet, og fra kommunene.

Ytterligere retningslinjer:

1. Maksimalt 5 personer samlet. Det skal minimum holdes 2 meters avstand.
Dette gjelder også utendørs. (evt. trener/skyteleder inngår i antallet på 5 personer)

2. Ikke ta på samme utstyr.
Bruk av fellesutstyr/utlånsutstyr skal ikke forekomme. Bruk hansker, evt. sørg for desinfisering mellom hver bruker dersom betjeningspaneler brukes av flere deltagere (knapper på monitorer ol.) Egne skytematter bør brukes ved liggende skyting. Husk også at dørhåndtak og andre felles berøringspunkter kan være smittepunkter. Kun medbrakt mat/drikke er OK.

3. Garderober skal ikke brukes.
Det samme vil i stor grad gjelde fellesområder/varmestuer osv. på en skytebane, hvor det ofte vil være vanskelig å overholde 2 meter avstand mellom de som er til stede.

4. Foreningen må gjøre en risikovurdering
Foreninger som tillater bruk av banen, må gjøre en vurdering av om det er mulig å slippe til medlemmer samtidig som alle kjøreregler om antall personer og avstand/smittevern ivaretas. Dersom tilstrekkelig smittevern ikke kan ivaretas, må banen holdes stengt for all aktivitet. Enhver forening har full mulighet til å beslutte total stenging av egen bane.

5. Håndhygiene
Det bør være hånddesinfeksjon tilgjengelig. Overflatedesinfeksjon må være tilgjengelig for bruk på felles berøringspunkter.

6. Personer som er i isolasjon, karantene eller har symptomer som kan tyde på koronasmitte, har ikke adgang til skytebaner

7. Det kan komme endringer
Dersom det viser seg at denne type aktivitet medfører økt smittepress, vil det bli ytterligere innstramminger. Endringer kan komme på kort varsel. Det er foreningens ansvar å holdes seg oppdatert på myndighetenes regelverk til enhver tid. Følg alltid rådene fra Helsedirektoratet: https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/naeringsliv-idrett-og-kultur/forbud-mot-enkelte-kultur-og-idrettsarrangementer

8. Følg reglene
Foreninger som ikke følger reglene vil ødelegge for skytesporten ved at det kommer nye innstramminger. Kommunene er bedt om å følge med på at reglene overholdes. Foreninger som disponerer baner som er eid/stengt av kommunen, må forholdes seg til kommunale bestemmelser.

9. Ikke glem dugnaden
Å unngå smitte er en nasjonal dugnad, og de strenge begrensningene i hvilken aktivitet som kan tillates er av hensyn til DEG og DINE sin helse. Ingen tillitsvalgte eller medlemmer skal behøve å utsette seg for unødig smitterisiko, og ingen tillitsvalgte kan pålegges å stille på banen for at skyting skal kunne avholdes.

Helsedirektoratet har lagt ut veiledning og anbefalinger om gjennomføring av aktiviteter:
Nyhetssak: https://www.helsedirektoratet.no/nyheter/veiledning-og-anbefalinger-om-idrettsaktivitet
Veilederen: https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/naeringsliv-idrett-og-kultur/forbud-mot-enkelte-kultur-og-idrettsarrangementer

Jakthundtrening

Helsedirektoratet har åpnet for at det skal kunne utøves idrett under forutsetning av at det ikke samles mer enn 5 personer, og at gjeldende smittevernregler ellers overholdes. Intensjonen er å gi aktive medlemmer i foreningene anledning til å drive et minimum av egentrening/aktivitet.

Det generelle forbudet mot organiserte aktiviteter hvor personer fysisk møtes vil fremdeles gjelde for alle typer arrangementer.
Det vil være mulig å holde på med for eksempel både dressurtrening og sportreninger av jakthunder, så lenge aktiviteten er uorganisert og en følger retningslinjene fra sentrale myndigheter/Helsedirektorat, og fra kommunene, se også de ni punktene om korona-restriksjoner på skytebanene i teksten over.

NB! Regler/retningslinjer kan endres på kort varsel. Det er foreningens/hundeeiers ansvar å holde seg oppdatert på gjeldende regelverk og retningslinjer fra sentrale myndigheter/Helsedirektoratet, og fra kommunene.

Kommentarer

Tilbake til toppen

LES OGSÅ

Følg oss