Menu

Ny fellingsrekord for hjortejakta

 

Norske hjortejegere feller stadig flere dyr. I jaktåret 2019/20 ble det i alt skutt 46 350 hjort. Sogn og Fjordane topper fellingsstatistikken med 12 950 skutte dyr, tett fulgt av Møre og Romsdal med 12 500.

Kilde: ssb.no

Selv om fire av fem hjorter blir skutt i Vestlandsfylkene, øker bestanden og utbyttet stadig mer i resten av landet også. I Trøndelag ble det felt 5 270 hjort, det er over 1 200 flere enn for ti år siden. Antall felte hjort øker i alle fylker med hjortejakt med unntak av Vestfold, og de to siste årene er det også åpnet for jakt i Østfold. Det er nå bare Oslo, Troms og Finnmark som ikke har hjortejakt.

Her ser du hvor mye hjort som ble felt i din kommune.

 

Mer hjort på Østlandet

Av de andre fylkene er det Oppland som har hatt den største økningen i antall skutte dyr. På ti år er fellingstallet for hjort doblet fra knapt 500 i 2010 til 1 060 siste jaktår. Det er særlig kommunene øverst i Gudbrandsdalen som har hatt stor økning. Kommunene Lesja, Skjåk og Lom hadde de største fellingstallene. Også i Hedmark er hjorten blitt mer tallrik, og det ble skutt 330 hjort i dette fylket. Jegerne i Rendalen og Stor-Elvdal felte flest med henholdsvis 66 og 54 hjort i jaktåret 2019/2020.

Kvinnherad største hjortekommune

Blant kommunene er det ingen som var i nærheten av Kvinnherad i jaktåret 2019/2020. I alt ble det skutt tett oppunder 1 300 hjort i denne kommunen. På plassene bak fulgte Hitra og Aure med henholdsvis 1 036 og 1 031 skutte dyr.

En medvirkende årsak til de høye fellingstallene i Kvinnherad var at jegere i denne kommunen fikk fri kvote på hjortekalv av begge kjønn. En ønsker å se om dette kan bidra til å redusere beiteskader og samtidig sikre en trygg bestandsutvikling. På denne måten ønsker en å sikre seg mot en rask og uønsket endring i bestandssammensetningen blant eldre dyr samtidig som en reduserer bestanden.

Stor hjortebestand ødelegger avlingene til vestlandsbøndene

Hjortebestanden i Norge har lenge økt raskt. På Vestlandet er det blitt et økende problem med mye hjort som beiter på innmark og ødelegger avlingene til bøndene.

For ti år siden ble det skutt hele 39 100 hjort og i årene som fulgte tydet det på at hjortebestanden var litt på retur. For fire år siden var fellingstallet nede i 33 700 dyr, og en så også at en trend med stadig minkende slaktevekter stoppet opp. De siste fire årene har hjortebestanden igjen økt raskt, og i 2019/2020 ble det skutt hele 46 350 hjort. De siste årene har også antall fellingstillatelser økt mye, og i 2019/2020 ble det gitt tillatelse til å felle 64 700 hjort. Fra 2010 til 2016 lå antall årlige fellingstillatelser rundt 54 000-55 000.

Kommentarer

Tilbake til toppen

LES OGSÅ

Følg oss