Menu

Paal Larsen

URL-adresse:

Første rapport om ulvegenetikk er klar

Første del av Stortingets bestilling av en utredning om ulvens genetikk er nå klar. Tre uavhengige amerikanske forskere har evaluert tilgjengelig forskning og konkludert med at den norske/skandinaviske ulvebestanden i Norge stammer fra immigrasjon fra Finland og vest-Sibir. De finner ikke bevis for hybridisering med hunder i dagens ulvebestand. 

Hvem røver rypereirene?

Som mange av oss vet har høgskolene i Nord-Trøndelag og Hedmark i en årrekke dokumentert hvilke predatorer som røver eggene  blant våre skogsfugler.

Fäviken Game Fair blir Västgård Game Fair

Den populære villmarksmessa i Åre, Fäviken Game Fair ble overraskende avsluttet i fjor etter flere ti-år med suksessfulle arrangement. De som eier området ville rett og slett ikke ha et slikt arrangement der lenger.

Se bjørn ta elgkalv

 

Det er en kjennsgjerning at bjørn tar mange elgkalver på vårparten/forsommeren. Og etter at viltkamera og mobiltelefoner nærmest har blitt allemannseie har fler slike hendelser blitt dokumentert på film. 

LES OGSÅ

Følg oss