Menu

Paal Larsen

URL-adresse:

FORESLÅR ENDRINGER I JAKTTID PÅ ELG OG HJORT

 

Miljødirektoratet foreslår å utvide jakttiden på elg og hjort i 15 kommuner rundt Nordfjella villreinområde fra 1. januar 2020 til og med 31. januar 2022. Bakgrunnen er relatert til skrantesjuke og behov for å redusere tettheten av hjortevilt.

LES OGSÅ

Følg oss