Menu

Paal Larsen

URL-adresse:

Kronår

Rapportene fra de svenske skoger og fjell etter første jaktdag er entydig positive.

Inntil seks bjørner kan lisensfelles

 

Miljødirektoratet har vedtatt en samlet lisensfellingskvote på tre bjørner i de regionene hvor bestandsmålet ikke er nådd. I tillegg står det igjen to bjørner på rovviltnemnda i Hedmarks felles kvote for skadefelling og lisensfelling. I Oppland har rovviltnemnda åpnet for lisensfelling av en bjørn.

LES OGSÅ

Følg oss