Menu

NJFF

URL-adresse:

Tre norske ulvekull - uavklart jakt

Ulveforskerne fastslår at det er født minst tre helnorske ulvekull i år - kanskje helt oppe i seks. Men fordi flere av revirene tidvis bruker svenske områder eller ligger på grensa av ulvesonen, er det ikke avklart ennå om det blir åpna for jakt.

Tid for å levere fellingsrapport

Jakttida er ferdig eller nærmer seg slutten for hjorteviltjegerne. Sjøl om du har rapportert sett vilt og skutt vilt, er det viktig at valdansvarlig følger opp med fellingsrapport til kommunen. Dette skal skje innen 14 dager etter endt jakt.

NJFF misfornøyd med seljakt utviklinga

NJFF er misfornøyd med retningen kystsel-forvaltninga har tatt: Etter at sjøpattedyrrådet ble nedlagt, finnes ingen møteplasser mellom jaktinteressene og forvaltninga. Havforskningsinstituttets tilrådninger blir bare banka gjennom av Fiskeridirektoratet.

Nye EU-lover kan ramme norske jegere

Etter terroraksjonene i Paris vil EU-kommisjonen stramme inn EUs våpendirektiv. Blant tiltakene er forbud mot privat våpensalg på nettet, 5-årige våpenkort og legesjekk ved erverv og fornyelse. Skivebom, er den omforente konklusjonen blant Europas jegere.

LES OGSÅ

Følg oss