Menu

NJFF

URL-adresse:

Hudsår på elg vekker bekymring

SVA skal ha mottatt rundt 100 rapporter fra svenske jegere som har oppdaga syke elgokser under årets jakt. Det er sendt inn hudprøver fra 40 dyr og noen hele dyreskrotter til nærmere analyse, men foreløpig er veterinærmyndighetene svar skyldig. Flere av dyrene skal dessuten ha mista geviret idet de ble felt eller under slaktinga etterpå.

Rype, hare og ærfugl inn på rødlista

Lirype, fjellrype, hare og ærfugl er blant de jaktbare artene som nå suser inn på Artsdatabankens rødliste. NJFF har lenge advart om rypas bestandsutvikling, og håper nå på mer fokus fra forvaltninga. Likevel er ikke rødlisting ensbetydende med fredning.

Vil forby snarefangst

Bærum JFF foreslår for NJFFs landsmøte at forbundet skal arbeide for kortere jakttider på rype og forbud mot snarefangst for å stanse rypebestandenes nedgang. Forbundsstyret vil isteden satse på økt kunnskap og større forvaltningsenheter.

Vil ofre fisken for mer kraft

Fylkespolitikerne tar for mye hensyn til ørret og villaks i føringene som nå legges for norsk vannkraft, mener Energi Norge. Kraftbransjen legger nå press på miljømyndighetene og mener de regionale planene bærer preg av "urealistiske mål".

LES OGSÅ

Følg oss