Menu

NJFF

URL-adresse:

Skeptisk til å fjerne jegeravgift

Regjeringen foreslår i sitt statsbudsjett for 2015 å ta inn 100 millioner kroner i jeger- og fiskeravgifter til det offentlige. Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum foreslår isteden å fjerne den, men NJFF er skeptisk og frykter dette vil fjerne viktige midler til lokale og regionale vilttiltak.

Spent på veien videre i blysaken

 

Onsdag holdt Stortingets energi- og miljøkomite ei åpen høring omkring forslaget om å gjeninnføre blyhagl. NJFF fikk lagt fram jegernes syn, men måtte også tåle motbør fra forskningshold. Nå er det stor spenning knytta til hva politikerne gjør videre.

Husk søknadsfrist for jaktprøver

 

Tida er inne for å planlegge neste års prøvevirksomhet på jakthundfronten. NJFFs lokalforeninger og fylkeslag må levere søknad om jaktprøver for 2015 innen 31.oktober 2014. Merk at blodspor- og fersksporprøver nå følger samme søknadsprosedyre som andre jakthundprøver.

Svak laksesesong

 

Laksefisket i elvene i Norge var dårligere i 2014 enn snittet for de foregående ti årene, melder Norske Lakseelver etter å ha gått gjennom årets fangsttall. Men i et langt land med store naturgitte variasjoner finnes det både positive og negative overraskelser.

LES OGSÅ

Følg oss