Menu

NJFF

URL-adresse:

Svak laksesesong

 

Laksefisket i elvene i Norge var dårligere i 2014 enn snittet for de foregående ti årene, melder Norske Lakseelver etter å ha gått gjennom årets fangsttall. Men i et langt land med store naturgitte variasjoner finnes det både positive og negative overraskelser.

Vil privatisere Statskog

 

Den blå-blå regjeringa vil utrede ulike modeller for privatisering av Statskog, melder Landbruks- og matdepartementet i ei pressemelding. NJFF er kritisk til forslaget, ettersom Statskog er en viktig garantist for allmennhetens adgang til jakt og fiske.

Styr unna frekvensmisbruk

 

Vi er midt i høstjakta og tusenvis av jegere nyter flott natur og sørger for årets matauk. Mange har med seg radiosamband for å kommunisere med jaktlaget. Men kan alle med hånda på hjertet si at de bidrar i spleiselaget som tilgangen på radiokanaler er?

Fullmåne, bukkebrøl og ettersøkslys

 

Det nærmer seg fullmåne, og mange hjortejegere benytter hjortens høybrunst til jakt på bøen. Etter lang kamp fra NJFF endra Stortinget i vår viltloven slik at kunstig lys tillates på ettersøk. Men merk at du som jeger fortsatt har bevisbyrden. Her finner du noen praktiske tips.

LES OGSÅ

Følg oss