Menu

Skyt ikke feil rev

  • Skrevet av

Har du en rev i siktet? Forviss deg om at det faktisk er en rødrev før du trekker av, og ikke en utrydningstruet fjellrev.

Les mer

Norsk Pelsjeger pris opprettet

  • Skrevet av

Det har blitt opprettet en pris etter jeger og fangstmann John S. Opdahl. Prisen skal hedre fangstmenn,  jegere, lag og/eller foreninger som nasjonalt og/eller internasjonalt som har gjort, eller gjør seg særlig bemerket for sin innsats innen forvaltning og utøvelse av jakt og/eller fangst på en human, effektiv, samfunnsnyttig og/eller forvaltningsmessig bærekraftig måte. Prisen er og ment å skulle oppmuntre til å holde fangsttradisjoner i hevd.

Les mer

Flere kortnebbgjess enn først beregnet

  • Skrevet av

Høstjakta som skal regulere antallet kortnebbgjess blir basert på resultatene av vårtellingen. Vintertellingen av kortnebbgjessene viste imidlertid at om lag 10 000 gjess manglet i vårtellingen melder NINA. 

Les mer

Elghund på topp

  • Skrevet av
For første gang i nyere tid er Norges nasjonalrase, norsk elghund grå, landets mest populære hunderase. - Rasen har en stolt tradisjon her i landet, og har vært veldig viktig for hunde-Norge, sier NKKs administrerende direktør Trine Hage.
Les mer

Er viltkamera framtiden i gaupeovervåkingen?

  • Skrevet av

En ny studie viser at viltkamera er et godt alternativ til dagens snøbaserte overvåking av gauper i områder med lite snø. Viltkameraene er også en ny måte å studere gaupe og andre pattedyr uten at forskere trenger å fange og merke dyrene med GPS-halsbånd.

Les mer

Genetisk viktig ulv er ulovlig drept

  • Skrevet av

I november meldte svenske myndigheter at en hannulv innvandret fra den finsk/russiske bestanden var påvist i Jämtland og Dalarnas län. Nå viser overvåkningsarbeid i Norge og en rask og effektiv etterforskning fra politiet i Hedmark at den verdifulle ulven er ulovlig drept i Trysil.

Les mer

Tid for gaupesporing

  • Skrevet av

Kaldere vær utpå nyåret øker sjansene for bedre sporingsforhold. Rovdata oppfordrer alle som observerer flere gauper som går sammen til å melde ifra til Statens naturoppsyn (SNO). NJFFs mannskap gjør systematiske sporsøk over hele landet.

Les mer

Jakter på reve-orm

  • Skrevet av

Veterinærinstituttet ber om jegernes hjelp til å samle prøver fra felt rev. Det handler om å holde Norge fritt for revens dvergbendelmark.

Les mer

LES OGSÅ

Følg oss