Menu

Jegere må kunne ABC om ATV

  • Skrevet av

Flere ATV-er betyr økt fristelse til å kjøre i terrenget i forbindelse med jakta. Statens naturoppsyn har ansvar for at motorferdselloven blir fulgt.

Les mer

Bedre småviltjaktår

  • Skrevet av

Årets småviltjakt er godt i gang, og mye tyder på en sterk framgang fra i fjor, både når det gjelder ryper og skogsfugl. 

Les mer

Bitt av basillen!

  • Skrevet av

SKOGSFUGL JAKT: Disse guttene hadde en flott jaktopplevelse sist helg da de var på skogsfugljakt i de trønderske skoger.

Les mer

Hva kan rypeforvaltningen lære av lakseforvaltningen?

KRONIKK: Prinsippet om å høste av et overskudd innebærer at man må vite når bestanden er stor nok og når den har et overskudd. En stor nok bestand har nok hekkefugl til at det klekkes så mange kyllinger som terrenget har naturgitte forutsetninger for. Først når dette målet er nådd har man et overskudd å høste av.

Les mer

Høstjakta er her!

  • Skrevet av

REGELVERK: Årets store begivenhet for mange, høstjakta, er i full gang. Det er mange lover og forskrifter å forholde seg til for jegere, regelverket skal sikre at jakta foregår på en human og sikkerhetsmessig forsvarlig måte.

Les mer

Slik blir rypejakta hos fjellstyrene

  • Skrevet av

Mange fjellstyrer har nå gjennomført taksering av sine småviltterreng. Takseringene gir et godt grunnlag for fjellstyrenes småviltforvaltning og gir en pekepinn på hvilke tiltak som eventuelt må iverksettes for å hindre for stor avskytning. Takket være stor innsats fra frivillig takseringspersonell og mange fuglehunder har man fått en indikasjon på hvor mye ryper man kan forvente å finne på statsallmenningene.

Les mer

LES OGSÅ

Følg oss