Menu

Fanger snøleopard med kamera

  • Skrevet av 

I høytliggende fjellområder i det nordlige Pakistan bruker forskere automatiske viltkameraer for å studere rovdyr, inkludert den truede snøleoparden.

– Kamerafeller er en ikke-invaderende løsning på et vanlig problem i overvåking av viltpopulasjoner: nemlig å finne ut hvem som er hvor - og når. Det sier Richard Bischof, forsker ved Universitetet for miljø- og biovitenskap. Han er leder for en ny studie som er publisert i tidsskriftet Methods in Ecology and Evolution: Using time-to-event analysis to complement hierarchical methods when assessing determinants of photographic detectability during camera trapping.

Snøleopard, rødrev og mår

Bischof poengterer at i de fleste feltundersøkelser der man forsøker å finne ut hvilke dyr som er i et område, vil mange dyr som faktisk er tilstede ikke bli oppdaget:

– I denne studien undersøkte vi hvordan faktorer som rovdyrart, habitat og terreng virker inn på sannsynligheten for at dyrene blir fanget opp av et viltkamera, forteller Bischof.

Selv om flere andre arter ble fanget opp av kamera i løpet av studien, fokuseres det i artikkelen på tre rovdyr: snøleopard, rødrev, og (fjell)mår. Kamera er ofte satt ut i uker eller måneder, og studien viste blant annet at det kan ta opp til fem ganger lengre tid å fotografere den unnvikende snøleoparden enn rødreven, selv om begge artene er til stede i et område.

– Sannsynligheten for å oppdage et rovdyr kan forbedres vesentlig ved riktig valg av sted og bruk av duft-lokkemidler, som trekker nysgjerrige rovdyr til et sted hvor kamera er satt opp, understreker Bischof.

Villdyrs liv i Pakistan

Muhammad Ali Nawaz, direktør for det ikke-kommersielle Pakistanske Snøleopardfondet (Snow Leopard Foundation) og hovedsamarbeidspartner i studiet, tilføyer at

– Studier som dette er viktige, ikke bare med tanke på at de øker vår kunnskap om ville rovdyr og metoder for å kunne studere dem; slike studier gir også en mulighet for å heve kunnskapsnivået blant pakistanske forskere og forvaltere innen fagdisiplinene viltøkologi og bevaringsbiologi. Disse fagene er i kontinuerlig utvikling og blir stadig mer teknologisk avanserte.

Studien ble finansiert av Norges forskningsråd. Det er en del av et større forskningsprosjekt som ser på ulike rovdyrarters økologi, og prosjektet involverer mange internasjonale samarbeidspartnere.

Kilde: UMB

Kommentarer

Tilbake til toppen

LES OGSÅ

Følg oss