Menu

Har påvist 65-67 ulver i Norge

  • Skrevet av 

Ulveovervåkinga i Skandinavia pågår for fullt og det er så langt i vinter registrert 65-67 ulver innenfor Norges grenser. 34-36 av ulvene er kun registrert her i landet.

Hver vinter gjennomføres en registrering av antall ulv i Skandinavia, hovedsakelig ved hjelp av sporing på snø og DNA-analyser av innsamlet ulveskit. Per 15. februar er det påvist 65-67 ulver i Norge.

– 34-36 av ulvene er registrert i helnorske revir eller på vandring i Norge. I grenserevir, som dekker områder på begge sider av riksgrensen mot Sverige, har vi så langt registrert minst 30 ulver. I tillegg er en ett år gammel ulv fra Julussareviret i Østerdalen påvist på vandring i Finnmark og på finsk side av riksgrensen, sier Morten Kjørstad, leder av Rovdata.

Ulvetispe felt rekordlangt sørvest

Seks av ulvene har blitt felt under lisensjakt eller på skadefelling; tre i Hedmark og én ulv i hver av fylkene Sogn og Fjordane, Oppland og Telemark. Ulven som ble felt i Siljan kommune i Telemark i februar viste seg å være ei ulvetispe.

– Det er første gang på 38 år med ulveregistrering i Skandinavia at det blir påvist ei ulvetispe så langt sørvest som til Telemark, forteller Kjørstad.

To helnorske ulvekull

Ulv i Skandinavia føder valper i månedsskiftet april - mai og valpekullene blir vanligvis registrert først når snøen legger seg på bakken og gjør det mulig å følge spor den påfølgende vinteren. Det er så langt i vinter bekreftet at det ble født valpekull i 2014 i de helnorske ulverevirene Julussa og Letjenna i Hedmark. Ulvene her lever helt eller delvis innenfor forvaltningsområdet for ynglende ulv (ulvesonen) i Norge.

Det er også påvist tre valpekull i grenserevirene Rotna, Slettås og Hærsjø, alle i Hedmark på norsk side av riksgrensen.

Kan være valper i Mangen

I Østmarka utenfor Oslo er det ingenting som tyder på at det ble født valper i fjor, og mye tyder på at ulveparet som fikk valper i reviret året før ikke lenger er intakt.

I Mangenreviret i fylkene Akershus og Hedmark er det i vinter mistanke om at det kan leve en ulvefamilie. Det gjenstår imidlertid fortsatt sporing på snø og kartlegging av DNA i tiden framover for å kunne si om det er født valper i reviret i 2014.

– Ytterligere sporing vil også kunne avklare om reviret er helnorsk eller delt med Sverige, forklarer Erling Maartmann, prosjektkoordinator ved Høgskolen i Hedmark.

Overvåkingen av ulv i Skandinavia fortsetter og det som blir kartlagt og dokumentert om ulvens status i Norge vil bli publisert i nye foreløpige statusrapporter utover vinteren.

Les hele rapporten her:
Ulv i Norge pr. 15. februar 2015. Foreløpige konklusjoner for vinteren 2014/2015. Rapport 4

Kommentarer

Tilbake til toppen

LES OGSÅ

Følg oss