Menu

Tidenes fjellrevår i Skandinavia

  • Skrevet av 

Den svært utrydningstruete fjellreven er på full fart på vei tilbake til den norske og svenske fjellheimen, med ett unntak i nord. I fjor ble det registrert til sammen 127 kull med fjellrevvalper i Norge og Sverige og dette er flere enn noen gang!

– 2015 ble nok et bra år for med fremgang for fjellreven i Norge. Til sammen ble det født minst 205 valper, fordelt på 40 valpekull. Sett sammen med 88 registrerte valpekull i Sverige er dette ny rekord. Vi har ikke registrert flere valpekull i Skandinavia siden overvåkingsprogrammet på fjellrev kom i gang i 2003, sier en begeistret Nina E. Eide, som koordinerer overvåkingsprogrammet på fjellrev i Norge.

Mer mat gir flere valper

Hun har mottatt de positive resultatene fra naturoppsynet i Sør- og Midt-Norge. -. Tre gode år på rad har gitt mange nye fjellrevvalper i delbestandene fra Saltfjellet i Nordland og sørover.

– I Sør-Norge ble det i fjor registrert elleve nye kull, mot 30 i fjor, mens det fra Nord-Trøndelag og nordover i fjor ble registrert 29 kull, mot 20 året før. Som tidligere år ser vi en klar sammenheng mellom antall fjellrevkull som fødes og mengden smågnagere som er tilgjengelig som mat, forklarer Eide.

Individene i bestanden overvåkes også, ved å samle inn prøver for DNA-analyse. I fjor ble det påvist 130 forskjellige individer med metoden, som er litt høyere enn 121 unike individer registrert i 2014. Ut fra DNA-resultatene og antall registrerte kull er fjellrevbestanden i Norge beregnet til å bestå av minst 137 individer.

Yngling på Linga i Saltfjellet, 2015. Foto © NINA, viltkamera
Yngling på Linga i Saltfjellet, 2015. Foto © NINA, viltkamera.   
 

Kan dø ut i Finnmark

Et skår i den positive utviklingen for fjellreven i Norge er situasjonen lengst i nord, og det er overhengende fare for at fjellreven kan dø ut i Finnmark fylke.

– Situasjonen i Finnmark er svært bekymringsfull. Det kan tyde på at fjellrevbestandene i fylket nå er for små til å respondere på større tilgang på mat i form av flere smågnagere. Til tross for stor tilgang på mus de siste to årene, er det ikke født mer en to fjellrevkull de siste fire åra, sier Eide.

De lange avstandene mellom delbestandene i fylket gjør det også vanskelig med utveksling av individer mellom dem. At det er mange rødrev i fylket, som spiser fjellrev, hjelper heller ikke på situasjonen.

– Slik situasjonen er nå er det trolig nødvendig med andre tiltak som kan styrke delbestandene i nord og knytte dem tettere sammen for at de skal overleve, sier Eide.

Går riktig vei

I Skandinavia sett under ett går utviklingen for fjellreven i riktig retning. Det er registrert sterk vekst i de tre kjernebestandene i Norge og Sverige, som er i Snøhetta, Sylan/Helags og Børgefjell/Borgafjäll. Vekst i disse områdene driver trolig også veksten i andre og mellomliggende fjellområder.

– Overvåkingsprogrammet dokumenterte både i fjor og i forfjor at det har etablert seg flere fjellrevpar i ytterkantene av disse kjernebestandene, og at flere individer har vandret mellom bestandene, med nyetablering i mellomliggende fjellområder. Vi er på god vei til å få sammenhengende bestander på øst-vestaksen i Sør-Norge (Helags-Snøhetta) og på sør-nordaksen (Helags – Saltfjellet), sier Eide.

Fjellrevvalper på et hi i Saltfjellet, 2015. Foto © Kristian Sivertsen, Statskog Fjelltjenesten
Fjellrevvalper på et hi i Saltfjellet, 2015. Foto © Kristian Sivertsen, Statskog Fjelltjenesten.

Utsetting og fôring virker

Tiltak som utsetting av fjellrev gjennom avlsprogrammet og foring har gitt et svært viktig bidrag til den skandinaviske fjellrevbestanden.

Gjennom utsetting av fjellrev de ti siste årene har flere fjellrevbestander gått fra å være nesten utdødd til å være nær reetablert. Det gjelder for eksempel i områdene Snøhetta, Finse og Junkeren. Utsetting i Junkeren har også bidratt sterkt til den svenske delbestanden i Vindelfjällen.

– Vi ser også at oppsett av fôrautomater og i noen grad felling av rødrev medvirker til etablering og fast tilhold av fjellrev i randområdene av kjernebestandene. Vi anbefaler derfor oppsett av fôrautomater som et første tiltak for   å framskynde etablering av fjellrev. Dette gjelder både innenfor og mellom fjellområder der det finnes fjellrev som kan reagere positivt på tiltakene, avslutter Eide.

""
Fjellrev observert på Dovre, november 2014. Foto: © Niklas Pannagel Grindvold.

Fakta om fjellreven:

  • Fjellreven er et av Norges mest utrydningstruede pattedyr
  • Den står oppført som kritisk truet på den norske rødlista (2015).
  • Til tross for fredning siden 1930 har fjellreven i Norge inntil nylig vært i vedvarende tilbakegang, delbestander har dødd ut og store høyfjellsområder har lenge vært uten ynglende fjellrev.
  • Flere tiltak har ført til fjellreven har gått i en positiv retning i de senere år.
  • Det nasjonale overvåkingsprogrammet for fjellrev ble etablert i 2003 for å følge utvikling og status for arten.
  • Gjennom programmet gjennomføres det årlige kontroller av fjellrevhi

Dette melder NINA på sine nettsider 

Kommentarer

Tilbake til toppen

LES OGSÅ

Følg oss