Menu

Turistforeningen

URL-adresse: http://www.turistforeningen.no/

Savner løft for natur og friluftsliv

 

Statsbudsjettet gir totalt sett ikke noe løft for friluftslivet. Til tross for at stadig flere nordmenn driver med friluftsaktiviteter og ønsker å være aktive ute i naturen, står bevilgningene i statsbudsjettet på stedet hvil.

Fagmiljøer advarer mot motorisering av naturen

 

Både Miljødirektoratet og Norsk institutt for naturforskning er kritiske til regjeringens snøskuterforslag. De skriver i sine høringsuttalelser at forslaget vil innebære økt motorisering av norsk natur og ha negative konsekvenser for naturen og friluftslivet.

LES OGSÅ

Følg oss