Menu

Mot nytt rekordår for fjellreven

  • Skrevet av

 

Det går mot et nytt toppår for fjellreven. Tall fra det nasjonale overvåkingsprogrammet for fjellrev viser så langt at det fra Finse i sør, til indre Troms i nord, er født 31 valpekull med til sammen 208 valper. Veksten i bestanden kommer til tross for et middels år med lemen og smågnagere i fjellet.

Les mer

Historisk få kongeørnunger

  • Skrevet av
 
Produksjonen av kongeørnunger er fulgt tett i seks ulike områder i Norge siden begynnelsen av 1990-tallet. Antall unger registrert i fjor er det laveste siden overvåkingen startet melder Rovdata. 
Les mer

Unike fødselsbilder

  • Skrevet av

 

I slutten av mai fikk Gunnar Erik Berg fra Meldal i Sør-Trøndelag seg en skikkelig overraskelse når han sjekket minnebrikken på sitt viltkamera. Ei rådyrgeit hadde funnet ut at området foran kameraet var en perfekt plass å bruke som fødested. Dermed fikk meldalingen flere flotte bilder av rådyrgeita som til slutt endte opp med trillingkalver.

Les mer

Naturbasert turisme tar av

  • Skrevet av

 

For første gang er norsk naturbasert reiseliv kartlagt. Det er anslagsvis 3000 slike reiselivsbedrifter i Norge, og hele 1000 av dem er i Nord-Norge.

Les mer

Til fjells etter kongeørn

  • Skrevet av

Det blir fortalt om kongeørna, Aquila chrysaëtos, at den aldri dør. Når den blir gammel flyr den så høyt at vingene blir svidd av sola. Når den så faller ned, gjenfødes den og blir ung på ny. Kraft, fornyelse, ettertanke, skarpsynthet og opphøydhet var egenskaper som gjorde ørnen til guden Jupiters attributt.

Les mer

Lav produksjon av kongeørn i Nord-Trøndelag

  • Skrevet av

 

Norsk institutt for naturforskning (NINA) har kartlagt bestanden av kongeørn i Nord-Trøndelag i femårsperioden fra 2009 til 2013. Bestanden synes stabil, men lav produksjon av unger gir grunn til bekymring for framtiden.

Les mer

Se unike rovdyrbilder i Skandobs

 
Har du noen gang sett en gaupefamilie, og attpåtil på så kloss hold som dette? Det har de færreste av oss, men nå har du muligheten. Nye og sjeldne bilder av de store rovdyrene blir delt av publikum i Skandobs, og arkivet er åpent for alle.
Les mer

Designer-kraftledninger reduserer fugledød

  • Skrevet av

Fugledød og kraftledninger er et evig aktuelt tema. Gode konfliktreduserende løsninger og tiltak må rettes spesifikt mot art, område og årstid. Bærekraftige løsninger skapes når biologer og teknologer samarbeider. 

Les mer

Nytt vidvinkelobjektiv fra Samyang

  • Skrevet av

Nå lanserer sydkoreanske Samyang en etterlengtet nyhet, et lyssterkt fast vidvinkelobjektiv med høy optisk kvalitet, til en forbløffende lav pris. Det kommer i de fleste fatninger for APS-C og speilløse systemer.

Les mer

Fortsatt kritisk for fjellreven

  • Skrevet av

Hele 24 valpekull med fjellrev ble registrert i Norge i år, viser overvåkingsresultatene Nordland, Midt-Norge og Sør-Norge. Likevel er fjellreven fortsatt kritisk truet.

Les mer

LES OGSÅ

Følg oss