Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/jaktomsq/public_html/libraries/joomla/utilities/utility.php on line 233
Menu

Deprecated: Non-static method JSite::getMenu() should not be called statically in /home/jaktomsq/public_html/templates/gk_news/lib/framework/helper.layout.php on line 181

Deprecated: Non-static method JApplication::getMenu() should not be called statically in /home/jaktomsq/public_html/includes/application.php on line 536

Jegerne er skuffet...

  • Written by 

 

I år er det et veldig godt rype/skogsfuglår i deler av landet. Tellingene er de beste siden disse startet tidlig på 90-tallet mange plasser og forventningene har vært store blant jegerne når det gjelder årets kvoter.

 

Jegere vi har snakket med, som jakter i en statsalmenning i Namdalen ble svært skuffet når de fikk beskjed om at kvoten i sitt område hadde økt fra 2 til 3 ryper hver dag. Tellingene er de beste på flere år, når skal vi få lov til å høste spør de?

På sosiale medier ruller diskusjonene og det er tydelig at det er delte meninger rundt hva som er riktig forvaltning. Skal man etter mange år med «sparing» og svært lave kvoter øke eller kutte kvotene når bestandene har mangedoblet seg i ett område? Er det endelig tid for å høste? Er det slik at de som forvalter mener at det er forvaltningen som er skyld i økningen? De bør jo mene det, ellers faller jo vitsen bort.  

 

Hva skal vi tro på?

Det har de siste årene vært store diskusjoner rundt jegernes betydning i forhold til hønsefuglbestanden. En død rype legger ikke egg osv osv. Skeptikerne har slått på stortromma og fråtset på sosiale medier når det har vært dårlig med fugl. «Søringene kommer og skyter alle rypene.» «Hundejegerne støvsuger terrenget».

De som har noen jaktår på baken vet at slike utsagn er veldig feil. Alle seriøse undersøkelser viser at jegernes uttak har minimal betydning. Ingen i hele verden klarer å skyte alle rypene eller støvsuge terrenget….

 

Sparer oss til fant

Men tar de som forvalter dette innover seg? NEI, er vår klare mening. Alle undersøkelser viser at det er andre faktorer som står for nesten all predasjon fra klekking og frem til neste vår. Jegernes uttak er prosentvis lavere i forhold til totalen desto større høstbestand vi har. I tillegg vet vi at det kommer et bunnår ett eller to år etter ett toppår, uavhengig av hvor mye vi jegere skyter. Hvorfor skal vi ikke da høste når det er gode bestander? Vi har de siste tiårene spart oss til fant er vår klare mening.

 

 Jegerne skyter fra 1,5%

Det er mellom en halv og en million rypepar på våren.  Sommerbestanden i Norge er estimert til å ligge på mellom 5 og 15 millioner ryper. (Før predasjon) Med samme utgangspunkt neste år så betyr det at mellom 5 og 15 millioner ryper blir borte fra sommeren til neste vår. I 2017/18 sesongen ble det skutt ca. 170.000 ryper. Dette utgjør da etter våre beregninger mellom 1,5-3,4% av bestanden, avhengig av sommerbestanden.

 

Vondt til verre

Ett spørsmål vi kan stille i denne sammenheng er om begrensningen som jegerne har fått siden tidlig på 90-tallet fører til økte bestander av rovvilt? Noen forsvinner i hvert fall uansett med overskuddet. Er det mattilgang, vær eller rovvilt. Sannsynligvis en kombinasjon. Uansett så er det vanskelig å si noe annet enn at jegernes begrensninger fører til at rovvilt lever lenger og dermed predaterer flere.

 

Baglimit bare tull

Vi snakket med viltforvalter Jo Inge Breisjøberget i Statskog om dette, han er først i landet med doktorgrad i rypeforvaltning og er langt på vei enig i at baglimit har svært liten betydning, av to grunner.

Det ene er som vi har vært inne på ovenfor, at jaktuttaket betyr forsvinnende lite i den store sammenheng. Det har Breisjøberget også konkludert med i sin doktorgrad. Det andre er som han sier at vi må ned på 1 rype per dag for å ramme jegerne. De fleste jegerne skyter altså lite eller ingenting….

50% skyter ingenting iløpet av hele sesongen. 70% av jaktdagene er utbyttet 0 fugler i sekken. Det er kun 5% av jegerne som feller mer enn en rype pr. dag.

Er det de «dårlige» jegerne som roper høyest på sosiale medier også, spør vi?

 Breisjøberget kan fortelle at undersøkelser i Sverige der det har vært baglimit på 8 ryper viser at kun ca. 1% nådde dette. Og det var de samme jegerne år etter år….

Breisjøberget kan også fortelle at han får motbør når jegere hører det er større kvoter andre steder. Det er altså et press på forvalterne om å sette ned kvotene.

 

Misunnelse

Baglimit rammer altså kun de gode jegerne, 5 av 100 som er så flinke i jaktutøvelsen at de andre flommer over av misunnelse?

Hvem er det som til stadighet roper ut om for store kvoter, fredning osv osv. Det er tomt for fugl i fjellet. Er det i all hovedsak de jegerne som ikke skyter noe. De «dårlige» jegerne?

Det er jo ingenting som skaper så stor misunnelse som jakt og fiske, er det der det ligger? Flertallet, naturlig nok også blant de som er med og legger føringer for forvaltningen ønsker ikke høye kvoter. De gode jegerne er altså i kraftig mindretall, derfor har lave kvoter fått ett tilnærmet enstemmig flertall blant de som bestemmer.

 

 Konklusjon

Jakt & Fiskeavisa ønsker med denne artikkelen å skape en debatt rundt den forvaltningen vi har havnet inn i de siste tiårene. Kanskje er vi inhabile på ett vis, men vi har prøvd å se dette ovenfra og ned. Fra et fugleperspektiv. J

 

1.       Baglimit har ingenting for seg. Kun i svært dårlige år.

2.       95% av oss er «dårlige» jegere og vil ikke rammes av en kvote på 1 rype pr. dag, så igjen -baglimit har ingenting for seg.

3.       95% av oss vil (menneskelig nok) være sjalu på den siste femprosenten som skyter «mye». Det er også disse som roper høyest.

4.       Den forvaltningen som har pågått med stadig begrensende kvoter har vært feilslått og følger ikke viltloven.

5.       Ved å ikke høste mer av overskuddet sørger vi for at mer rovvilt overlever lenger.

 

Link svensk undersøkelse:

https://www.statskog.no/nyheter/hjelper-ikke-a-frede-rypa

 

Sitat fra artikkel om Jo Inge Breisjøbergets doktorgrad i rypeforvaltning:

"- stor sammenheng mellom rev, smågnagere og rypekylling

Bestanden av både rype og skogsfugl varierer en del fra år til år, hva skyldes det?

- Politikerne ville sagt det var «en sammensatt årsak»! Dette er jo noe jeg har vist gjennom doktorgraden min, at det er en klar sammenheng mellom rev og ryper. Det er ikke vist direkte tidligere, bare antatt at det har vært slik. I Hedmark har vi hatt en gaupetaksering og det er også registrert revespor, hvor du da gjennom sporene kan se aktiviteten til reven og hvor mye det er av den. I tillegg takserer vi veldig mye rype, og da har vi også registrert om det er smågnagere.  Da du kobler alt dette sammen, så har vi sett at reven spiser mye smågnagere da det er mange av de og da blir rypekyllingene spart. Dette gjør jo at bestanden svinger og vi får det vi kaller toppår med rype. Er det få smågnagere, går det utover både rype- og skogsfuglkyllingene. Nå har vi etablert at det er en slik direkte sammenheng mellom rev, smågnagere og antall rypekyllinger, sier Breisjøberget. 

- Ryper er veldig gode på å dø! Det er beregnet at vi har mellom 500.000 og 1 million rypepar, som får 10-15 kyllinger hver. Det betyr at det blir født opptil 10-15 millioner kyllinger i Norge i beste eller «verste» fall, og neste år er bestanden akkurat like stor! Det betyr at det kanskje dør 10-15 millioner ryper hvert eneste år, og jegerne skyter mellom 150-250.000. Dermed er jo jakta en ganske liten del av de som dør. Det er predasjon som er den viktigste årsaken, det vil si at de blir drept først og fremst, avslutter doktor Jo Inge Breisjøberget."

Kommentarer

back to top

LES OGSÅ


Deprecated: Non-static method modK2RelatedContentHelper::getRelatedContent() should not be called statically in /home/jaktomsq/public_html/modules/mod_k2_related_content/mod_k2_related_content.php on line 26

Deprecated: Non-static method K2ModelItem::getItemExtraFields() should not be called statically in /home/jaktomsq/public_html/modules/mod_k2_related_content/helper.php on line 234

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/jaktomsq/public_html/administrator/components/com_k2/lib/JSON.php on line 168

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/jaktomsq/public_html/administrator/components/com_k2/lib/JSON.php on line 168

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/jaktomsq/public_html/administrator/components/com_k2/lib/JSON.php on line 221

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/jaktomsq/public_html/administrator/components/com_k2/lib/JSON.php on line 222

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/jaktomsq/public_html/administrator/components/com_k2/lib/JSON.php on line 223

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/jaktomsq/public_html/administrator/components/com_k2/lib/JSON.php on line 228

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/jaktomsq/public_html/administrator/components/com_k2/lib/JSON.php on line 229

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/jaktomsq/public_html/administrator/components/com_k2/lib/JSON.php on line 230

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/jaktomsq/public_html/administrator/components/com_k2/lib/JSON.php on line 231

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/jaktomsq/public_html/administrator/components/com_k2/lib/JSON.php on line 276

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/jaktomsq/public_html/administrator/components/com_k2/lib/JSON.php on line 299

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/jaktomsq/public_html/administrator/components/com_k2/lib/JSON.php on line 304

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/jaktomsq/public_html/administrator/components/com_k2/lib/JSON.php on line 310

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/jaktomsq/public_html/administrator/components/com_k2/lib/JSON.php on line 320

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/jaktomsq/public_html/administrator/components/com_k2/lib/JSON.php on line 321

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/jaktomsq/public_html/administrator/components/com_k2/lib/JSON.php on line 331

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/jaktomsq/public_html/administrator/components/com_k2/lib/JSON.php on line 332

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/jaktomsq/public_html/administrator/components/com_k2/lib/JSON.php on line 333

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/jaktomsq/public_html/administrator/components/com_k2/lib/JSON.php on line 343

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/jaktomsq/public_html/administrator/components/com_k2/lib/JSON.php on line 344

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/jaktomsq/public_html/administrator/components/com_k2/lib/JSON.php on line 345

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/jaktomsq/public_html/administrator/components/com_k2/lib/JSON.php on line 346

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/jaktomsq/public_html/administrator/components/com_k2/lib/JSON.php on line 356

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/jaktomsq/public_html/administrator/components/com_k2/lib/JSON.php on line 357

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/jaktomsq/public_html/administrator/components/com_k2/lib/JSON.php on line 358

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/jaktomsq/public_html/administrator/components/com_k2/lib/JSON.php on line 359

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/jaktomsq/public_html/administrator/components/com_k2/lib/JSON.php on line 360

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/jaktomsq/public_html/administrator/components/com_k2/lib/JSON.php on line 535

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/jaktomsq/public_html/administrator/components/com_k2/lib/JSON.php on line 565

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/jaktomsq/public_html/administrator/components/com_k2/lib/JSON.php on line 578

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/jaktomsq/public_html/administrator/components/com_k2/lib/JSON.php on line 625

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/jaktomsq/public_html/administrator/components/com_k2/lib/JSON.php on line 664

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/jaktomsq/public_html/administrator/components/com_k2/lib/JSON.php on line 706

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/jaktomsq/public_html/administrator/components/com_k2/lib/JSON.php on line 706

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/jaktomsq/public_html/administrator/components/com_k2/lib/JSON.php on line 708

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/jaktomsq/public_html/administrator/components/com_k2/lib/JSON.php on line 711

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/jaktomsq/public_html/administrator/components/com_k2/lib/JSON.php on line 720

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/jaktomsq/public_html/administrator/components/com_k2/lib/JSON.php on line 726

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/jaktomsq/public_html/administrator/components/com_k2/lib/JSON.php on line 731

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/jaktomsq/public_html/administrator/components/com_k2/lib/JSON.php on line 737

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; Services_JSON has a deprecated constructor in /home/jaktomsq/public_html/administrator/components/com_k2/lib/JSON.php on line 127

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; Services_JSON_Error has a deprecated constructor in /home/jaktomsq/public_html/administrator/components/com_k2/lib/JSON.php on line 794

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; Services_JSON_Error has a deprecated constructor in /home/jaktomsq/public_html/administrator/components/com_k2/lib/JSON.php on line 806

FLERE SAKER


Deprecated: Non-static method ModDMK2RelatedArticles::getK2RelatedArticles() should not be called statically in /home/jaktomsq/public_html/modules/mod_dmk2relatedarticles/mod_dmk2relatedarticles.php on line 117

Deprecated: Non-static method ModDMK2RelatedArticles::get_timezone_offset() should not be called statically in /home/jaktomsq/public_html/modules/mod_dmk2relatedarticles/helper.php on line 201

Deprecated: Non-static method ModDMK2RelatedArticles::getK2link() should not be called statically in /home/jaktomsq/public_html/modules/mod_dmk2relatedarticles/tmpl/div.php on line 25

Deprecated: Non-static method ModDMK2RelatedArticles::generateTitle() should not be called statically in /home/jaktomsq/public_html/modules/mod_dmk2relatedarticles/tmpl/div.php on line 26

Deprecated: Non-static method ModDMK2RelatedArticles::getK2link() should not be called statically in /home/jaktomsq/public_html/modules/mod_dmk2relatedarticles/tmpl/div.php on line 25

Deprecated: Non-static method ModDMK2RelatedArticles::generateTitle() should not be called statically in /home/jaktomsq/public_html/modules/mod_dmk2relatedarticles/tmpl/div.php on line 26

Deprecated: Non-static method ModDMK2RelatedArticles::getK2link() should not be called statically in /home/jaktomsq/public_html/modules/mod_dmk2relatedarticles/tmpl/div.php on line 25

Deprecated: Non-static method ModDMK2RelatedArticles::generateTitle() should not be called statically in /home/jaktomsq/public_html/modules/mod_dmk2relatedarticles/tmpl/div.php on line 26

Deprecated: Non-static method ModDMK2RelatedArticles::getK2link() should not be called statically in /home/jaktomsq/public_html/modules/mod_dmk2relatedarticles/tmpl/div.php on line 25

Deprecated: Non-static method ModDMK2RelatedArticles::generateTitle() should not be called statically in /home/jaktomsq/public_html/modules/mod_dmk2relatedarticles/tmpl/div.php on line 26

Deprecated: Non-static method ModDMK2RelatedArticles::getK2link() should not be called statically in /home/jaktomsq/public_html/modules/mod_dmk2relatedarticles/tmpl/div.php on line 25

Deprecated: Non-static method ModDMK2RelatedArticles::generateTitle() should not be called statically in /home/jaktomsq/public_html/modules/mod_dmk2relatedarticles/tmpl/div.php on line 26

Deprecated: Non-static method ModDMK2RelatedArticles::getK2link() should not be called statically in /home/jaktomsq/public_html/modules/mod_dmk2relatedarticles/tmpl/div.php on line 25

Deprecated: Non-static method ModDMK2RelatedArticles::generateTitle() should not be called statically in /home/jaktomsq/public_html/modules/mod_dmk2relatedarticles/tmpl/div.php on line 26

Deprecated: Non-static method ModDMK2RelatedArticles::getK2link() should not be called statically in /home/jaktomsq/public_html/modules/mod_dmk2relatedarticles/tmpl/div.php on line 25

Deprecated: Non-static method ModDMK2RelatedArticles::generateTitle() should not be called statically in /home/jaktomsq/public_html/modules/mod_dmk2relatedarticles/tmpl/div.php on line 26

Deprecated: Non-static method ModDMK2RelatedArticles::getK2link() should not be called statically in /home/jaktomsq/public_html/modules/mod_dmk2relatedarticles/tmpl/div.php on line 25

Deprecated: Non-static method ModDMK2RelatedArticles::generateTitle() should not be called statically in /home/jaktomsq/public_html/modules/mod_dmk2relatedarticles/tmpl/div.php on line 26

Deprecated: Non-static method ModDMK2RelatedArticles::getK2link() should not be called statically in /home/jaktomsq/public_html/modules/mod_dmk2relatedarticles/tmpl/div.php on line 25

Deprecated: Non-static method ModDMK2RelatedArticles::generateTitle() should not be called statically in /home/jaktomsq/public_html/modules/mod_dmk2relatedarticles/tmpl/div.php on line 26

Deprecated: Non-static method ModDMK2RelatedArticles::getK2link() should not be called statically in /home/jaktomsq/public_html/modules/mod_dmk2relatedarticles/tmpl/div.php on line 25

Deprecated: Non-static method ModDMK2RelatedArticles::generateTitle() should not be called statically in /home/jaktomsq/public_html/modules/mod_dmk2relatedarticles/tmpl/div.php on line 26

Følg oss


Deprecated: implode(): Passing glue string after array is deprecated. Swap the parameters in /home/jaktomsq/public_html/plugins/content/jw_allvideos/jw_allvideos.php on line 72