Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/jaktomsq/public_html/libraries/joomla/utilities/utility.php on line 233
Menu

Deprecated: Non-static method JSite::getMenu() should not be called statically in /home/jaktomsq/public_html/templates/gk_news/lib/framework/helper.layout.php on line 181

Deprecated: Non-static method JApplication::getMenu() should not be called statically in /home/jaktomsq/public_html/includes/application.php on line 536

Ny jakt på villsvin i Trøndelag

Etter at det onsdag ettermiddag ble skutt et villsvin i Tydal var det noe usikkerhet om dette kunne være samme villsvin som det var viltkamerabilde av senest tirsdag kveld. Nå er denne tvilen borte i og med at det klokken 01.02.58 i dag tikket inn et nytt bilde på viltkameraet i Rognes i Midtre Gauldal.

Villsvinet som ble skutt onsdag ettermiddag i Tydal, en galte på 65 kilo, var norges nordligste observasjon og felling av villsvin noensinne. Dette har miljødirektoratet bekreftet.

 

Jakt igangsatt

Villsvin er definert som uønsket i Norge og er derfor jaktbar hele året der det måtte dukke opp. Oss bekjent er det igangsatt jakt i Rognes i dag. Det er sporsnø i området.

 

 

 

Dette villsvinet ble skutt i Tydal onsdag ettermiddag. (Foto: Privat)

 

 Flere villsvin

Med de sikre observasjonene vi nå har hatt er det grunn til å tro at det er enda flere villsvin på farten i disse områdene. Det kan kanskje være en utfordring å fokusere på at kløvspor man påtreffer i terrenget kan være fra noe annet enn rådyr og hjort men at det kommer inn flere observasjoner fremover er veldig sannsynlig.

Sør i Sverige har det i flere tiår blitt drevet massiv jakt, villsvinene som nå blir historiske i Norge har helt sikkert utvandret fra disse bestandene.

I Norge er det kun i Østfold at det er en fast stamme. 

Read more...

Rådyr gikk tvers over skandinavia

 

Kanskje hadde den ambisjoner om å se Atlanterhavet, råbukken som gikk fra Nordmaling ved Bottenvika i Sverige. Drømmen ble i så fall felt av et skudd ved Fjellset nær Namsenfjorden i Trøndelag. Da hadde rådyret tilbakelagt en strekning tilsvarende 41 mil i luftlinje.

Read more...

Ønsker tips om gaupespor

 

Ser du spor etter gaupe i snøen, ber Rovdata deg om å tipse Statens naturoppsyn (SNO) så snart som mulig. Observasjonene er viktige i arbeidet med å overvåke arten.

Read more...

Økning i antall jervekull på 42,5%

 • Written by

 

Rovdata har kvalitetssikret datamaterialet fra årets hiregistrering av jervekull over hele landet. Det er i år påvist 57 jervekull i Norge, som er en oppgang på 17 kull fra i fjor.

 

– Årets resultat på 57 kull er en økning på 42,5 prosent fra i fjor. Mens man i fjor befant seg omtrent på det nasjonale bestandsmålet på 39 årlige kull med jervevalper, er vi i år et godt stykke over igjen, forklarer Jonas Kindberg, leder i Rovdata.

Tisper føder ikke hvert år

Stortinget har fastsatt et nasjonalt bestandsmål på 39 årlige jervekull i Norge. De 40 jervekullene i 2017 var det laveste antall som er påvist i landet siden 2002. De markerte da en nedgang på ti kull, fra 50 påviste kull, i 2016.

Man skal imidlertid ikke legge for stor betydning i variasjoner i antall jervekull mellom enkeltår. Det vil variere hvor mange av tispene som føder valper hvert år, blant annet på grunn av alder, om de fødte valper året før og tilgang på mat.

– Den betydelige oppgangen fra i fjor kan skyldes at en større andel hunner i populasjonen reproduserte seg i år enn i fjor, forklarer Kindberg.

Stabil jervebestand

Hvor mange voksne jerv det er i bestanden blir beregnet ut fra antall påviste jervekull. Nettopp fordi antall påviste kull vil variere mellom enkeltår, anvender man et gjennomsnitt for de tre siste årene til beregningene.

– Mens antall kull har gått opp i år har antall jerv i bestanden gått litt ned, fra 324 i fjor til 307 voksne individer i år. Dette er imidlertid en såpass liten forandring at bestanden anses som å ha holdt seg stabil, sier Kindberg.

Alle regioner på eller over målet

Det nasjonale bestandsmålet på 39 årlige jervekull er fordelt i utvalgte forvaltningsregioner for rovvilt. De største endringene fra i fjor til år har funnet sted i region 3 Oppland, region 5 Hedmark og i region 6, som består av Trøndelag og Møre og Romsdal.

Mens det er en nedgang på tre kull i Oppland, er det i Hedmark og Midt-Norge påvist en oppgang på henholdsvis sju og ti kull fra i fjor. I regionene 7 Nordland og 8 Finnmark og Troms ble det registrert en oppgang på henholdsvis to og én yngling sammenlignet med i fjor.

– Hvis man ser på snittet for de tre siste årene, som har betydning for overføring av forvaltningsmyndighet til rovviltnemdene, så er alle rovviltregioner over eller på bestandsmålet i år, avslutter Kindberg.

Tre kull i hiuttak

Etter vedtak av Miljødirektoratet er det gjennomført hiuttak av 3 av de 57 påviste jervekullene i år. Det er skutt to tisper og fem valper

Les hele rapporten her:
Tovmo, M. & Mattisson, J. 2018. Yngleregistreringer av jerv i Norge i 2018. – NINA Rapport 1553. 20 s.

Fakta om overvåkingen av jerv:

 • Rovdata har ansvaret for overvåkingen av jerv i Norge og for at oversikten over hvor mange individer det er i landet er best mulig.
 • Overvåkingen blir utført gjennom Det nasjonale overvåkingsprogrammet for rovvilt, på oppdrag fra Miljødirektoratet.
 • Det anvendes to metoder i overvåkingen; den ene går ut på å registrere hvor mange valpekull som blir født hvert år. Den andre innebærer DNA-analyser av innsamlede ekskrementer og hår fra arten.
 • Resultatene brukes blant annet til å beregne størrelsen på bestanden og hvordan den utvikler seg over tid.
 • Statens naturoppsyn (SNO) kontrollerer gamle og nye hiplasser i Norge på leting etter valpekull fra februar og utover våren og sommeren hvert år.
 • SNO står hovedsakelig for innsamlingen av ekskrementer og hår i felt, og mottar og oversender også prøver som har blitt samlet inn av andre. 
 • DNA-prøvene fra hele landet analyseres ved laboratoriet til Norsk institutt for naturforskning (NINA) i Trondheim.
 • Resultatene fra hiregistreringene publiseres i en nasjonal rapport 1. oktober hvert år.
 • Tallene blir også sammenstilt med svenske resultater og publisert i en felles skandinavisk rapport 1. november hvert år.

Kontaktpersoner i Rovdata:

Read more...

Jegerne er skuffet...

 • Written by

 

I år er det et veldig godt rype/skogsfuglår i deler av landet. Tellingene er de beste siden disse startet tidlig på 90-tallet mange plasser og forventningene har vært store blant jegerne når det gjelder årets kvoter.

Read more...

Tips før duejakta

 
21. august er det oppstart for jakta på ringdue og gressender. Både due- og andejakt byr på lett tilgjengelig jakt i nærområdet. Vi har noen gode råd og tips til deg som vil prøve.
Read more...

LES OGSÅ


Deprecated: Non-static method modK2RelatedContentHelper::getRelatedContent() should not be called statically in /home/jaktomsq/public_html/modules/mod_k2_related_content/mod_k2_related_content.php on line 26

Følg oss


Deprecated: implode(): Passing glue string after array is deprecated. Swap the parameters in /home/jaktomsq/public_html/plugins/content/jw_allvideos/jw_allvideos.php on line 72