Menu

Fant rekordgammel gaupe

  • Skrevet av 

 

Rovdata er ferdig med å undersøke alle døde rovdyr fra det siste året. Blant funnene er ei hunngaupe på hele 17 år.

 

Hvert år mottar og undersøker Rovdata alle døde gauper, jerv, brunbjørn og ulver i landet. Rovdata har ansvaret for overvåkingen av disse artene i Norge, og de innsendte skrottene blir underlagt grundige undersøkelser.

Totalt 196 rovdyr

– Vi har i siste periode, som er fra 1. juni 2013 til 31. mai 2014, mottatt totalt 196 rovdyr, og dette er omtrent det samme som i fjor (204). Det er undersøkt 92 gauper, 75, jerv, 19 ulver og 10 bjørn, sier Frode Holmstrøm, overingeniør i Rovdata.

Dyrene er for det meste skutt under lisensfelling (jerv, brunbjørn og ulv) eller kvotejakt (gaupe). Flere er også tatt ut ved skadefelling eller ekstraordinære uttak. Noen er påkjørt og drept i trafikken, mens andre igjen er funnet døde. I sistnevnte tilfeller blir det også forsøkt å fastslå dødsårsaken.

Ny rekord

Rovdata påviser blant annet alderen på dyrene ved å foreta et tannsnitt og telle årringene i tennene. Antall årringer avslører hvor gamle dyrene er. Den eldste gaupa som er undersøkt, er ei hunngaupe som ble funnet død i ei veigrøft ved Porsa i Kvalsund kommune i Finnmark 15. januar i fjor.

– Den var merket med en GPS-sender som tilhører forskningsprosjektet Scandlynx, og undersøkelsene viser at den var 17 år gammel. Dette er ny rekord. Den eldste gaupa som vi kjente til fra før var 16 år, forteller Holmstrøm.

Lite leveområde

Ifølge John Odden, seniorforsker i Norsk institutt for naturforskning (NINA) og leder av den norske delen av Scandlynx, ble hunngaupa, også kalt F199, merket 20. februar i 2007.

– F199 hadde et leveområde på rundt 400 til 500 kvadratkilometer, noe som er svært lite for hunngauper nord i landet. Til sammenligning hadde «nabogaupa» F200 i sør et leveområde på 2000 kvadratkilometer, forteller han.

Obduksjonen ved Veterinærinstituttet i Tromsø viste at F199 var påkjørt. Det ble også funnet gamle hagl i venstre forbein. 


– Når vi så at gaupa oppholdt seg på et sted over tid, gikk vi inn og sjekket om hun hadde felt et bytte og hvilken art det i så fall var. Undersøkelsene viste at hun drepte 19 rein, 1 sau, 17 harer, 6 ryper, 3 rev, 1 katt og 1 gråtrost. Hun lå i tillegg i nesten to uker og spiste på en død nise i strandkanten. I tillegg spiste hun ved flere anledninger laks (!), som hun hadde stjålet fra otere, forteller Odden.

Variert diett

Forskerne kan programmere GPS-senderne til intensivt å registrere gaupenes posisjon i perioder, for på den måten å kunne følge med på hvor ofte de dreper rein og andre byttedyr. Gaupa F199 ble fulgt intensivt i 292 døgn.

16 år gammel bjørn

Den eldste bjørnen som ble undersøkt av Rovdata i perioden var en hannbjørn på 16 år, som ble funnet død i Våler i Hedmark 15. oktober 2012. Det var bare beinrester og skalle som lå igjen på funnplassen, slik at det er vanskelig å fastslå eksakt når bjørnen døde.

Den eldste jerven som ble undersøkt i perioden viste seg å være en hunnjerv på 14 år, som ble funnet død i et tjern i Lierne i Nord-Trøndelag 5. mai i fjor, mens den eldste ulven som er undersøkt er en hann på tre år, som ble funnet død i Birkenes kommune i Aust-Agder 13. mai i år. Dødsårsak er foreløpig ikke fastslått i disse sakene.

– Ingen av disse alderne er imidlertid noen rekord. De eldste rovdyrene som har blitt påvist i undersøkelser hos Rovdata i Norsk institutt for naturforskning (NINA), har vært noen år eldre. I 1987 ble det felt en brunbjørn på minst 28 år i Lierne i Nord-Trøndelag. I tillegg er det påvist jerv på 16 år og en ulv som var 15 år gammel, sier Holmstrøm.

Rapporterer til jegerne

I etterkant av undersøkelsene sender Rovdata hvert år ut en kort rapport til jegere som har felt dyr under kvotejakt og/eller lisensfelling. Rapporten inneholder grunnleggende data om dyret som er felt, som alder, kjønn og kondisjon.

Resultatene fra alle undersøkelsene blir også rapportert til Miljødirektoratet, som gjør dem tilgjengelig for alle gjennom Rovbase.

Du kan selv søke i resultatene i Rovbase her.

Kommentarer

Tilbake til toppen

LES OGSÅ

Følg oss