Menu

Påvist 86-96 ulver så langt i vinter

Det gjenstår fortsatt mye av vinterens kartlegging av ulv i Norge. Fra 1. oktober til 27. januar er det dokumentert 86-96 ulver i Norge, hvorav 50-53 kun i Norge, 34-41 med tilhold på begge sider av riksgrensen mot Sverige og to med usikker grensestatus.

Les mer

Vil ha tips om familiegrupper av gaupe

Har du sett flere gauper i lag? Da håper Rovdata at du tar kontakt med Statens naturoppsyn (SNO) i området så raskt som mulig. Den årlige registreringen av familiegrupper av gaupe over hele landet er i gang.

Les mer

Hjortekalver blir fritt vilt

 

Jegere i tre kommuner på Vestlandet får skyte så mange hjortekalver de vil innenfor eget jaktfelt de kommende sesongene. Forskere skal undersøke om tiltaket bidrar til å nå forvaltningsmålene, og til å redusere konflikter mellom jordbruk og hjort.

Les mer

Færre jervekull men flere jerver

  • Skrevet av

 

Det er i år påvist 165 kull med jervevalper i Norge og Sverige. Det er en nedgang på ni prosent sammenlignet med i fjor. Samtidig har antallet jerver økt i begge land.

 

Les mer

Ny jakt på villsvin i Trøndelag

Etter at det onsdag ettermiddag ble skutt et villsvin i Tydal var det noe usikkerhet om dette kunne være samme villsvin som det var viltkamerabilde av senest tirsdag kveld. Nå er denne tvilen borte i og med at det klokken 01.02.58 i dag tikket inn et nytt bilde på viltkameraet i Rognes i Midtre Gauldal.

Villsvinet som ble skutt onsdag ettermiddag i Tydal, en galte på 65 kilo, var norges nordligste observasjon og felling av villsvin noensinne. Dette har miljødirektoratet bekreftet.

 

Jakt igangsatt

Villsvin er definert som uønsket i Norge og er derfor jaktbar hele året der det måtte dukke opp. Oss bekjent er det igangsatt jakt i Rognes i dag. Det er sporsnø i området.

 

 

 

Dette villsvinet ble skutt i Tydal onsdag ettermiddag. (Foto: Privat)

 

 Flere villsvin

Med de sikre observasjonene vi nå har hatt er det grunn til å tro at det er enda flere villsvin på farten i disse områdene. Det kan kanskje være en utfordring å fokusere på at kløvspor man påtreffer i terrenget kan være fra noe annet enn rådyr og hjort men at det kommer inn flere observasjoner fremover er veldig sannsynlig.

Sør i Sverige har det i flere tiår blitt drevet massiv jakt, villsvinene som nå blir historiske i Norge har helt sikkert utvandret fra disse bestandene.

I Norge er det kun i Østfold at det er en fast stamme. 

Les mer

Rådyr gikk tvers over skandinavia

 

Kanskje hadde den ambisjoner om å se Atlanterhavet, råbukken som gikk fra Nordmaling ved Bottenvika i Sverige. Drømmen ble i så fall felt av et skudd ved Fjellset nær Namsenfjorden i Trøndelag. Da hadde rådyret tilbakelagt en strekning tilsvarende 41 mil i luftlinje.

Les mer

LES OGSÅ

Følg oss