Menu

Vern skaper verdier

Vern av natur kan gi penger i kassa for det lokale næringslivet. På Varangerhalvøya strømmer fugleinteresserte turister til hotellene, mye takket være verdiskapingsprogrammet Naturarven som verdiskaper.

NATURARVEN SOM VERDISKAPER

· Femårig verdiskapingsprogram i samarbeid mellom Miljøverndepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet som avsluttes i år.

· Skal vise hvordan man kan utvikle naturopplevelser i samspill mellom næringsaktører innen reiseliv, lokalsamfunn, forvaltningsmyndigheter og kunnskapsinstitusjoner.

· Totalt 15 prosjekt i ulike deler av landet, fra Lister til Vardø. Skal vise hvordan det er mulig å forene vern i nasjonalparker og andre verneområder med økonomisk og sosial/kulturell verdiskaping.

· Miljødirektoratet har ansvaret for programmet. Totalt er det bevilget 110 millioner kroner til arbeidet.

· 21. november blir det holdt en konferanse for å oppsummere og dele erfaringer fra arbeidet med programmet.

Hensikten med programmet har vært å få erfaring med og utvikle metoder for verdiskapning, i tilknytning til de store, flotte verneområdene våre. 15 prosjekter i ulike deler av landet, fra Lister i sør til Vardø i nord, har vært med i Naturarven som verdiskaper.

På en erfaringskonferanse i dag presenteres resultatene. De viser at prosjektene har bidratt til nyetableringer, økt omsetning og vekst i sysselsetting.

– Eksisterende virksomheter har kunnet utvide, og de har sett økonomiske ringvirkninger i form av økning i antall overnattinger og antall besøkende. Samarbeidet mellom oss i forvaltningen, grunneierne, kommunene og næringslivet har utelukkende vært positivt, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Tett på sjøfugl

To av prosjektene hører hjemme på Varangerhalvøya i Finnmark. Her har de fugler i kikkerten. Målet for mange av de tilreisende er Hornøya, noen få minutters båttur fra Vardø. Her kommer du tett på sjøfuglarter som lunde, krykkje og toppskarv. Mange fuglekikkere returnerer med spektakulære bilder herfra, både på netthinna og på minnebrikken i fotoapparatet.

I mange år var det vanlig at busslaster med turister besøkte området, uten å legge igjen mer penger til lokalsamfunnet enn det båtbilletten til Hornøya kostet. Prosjektet Fugleturisme i Midt- og Øst-Finnmark har jobbet med å lære reiselivsbedrifter i området om fugl, slik at de blir mer attraktive for fugleinteresserte besøkende. Bedre fasiliteter for turistene, i form av informasjonstavler, fuglekamera og fotoskjul, har stått sentralt i prosjektet Varangerhalvøya.

Forlenger turistsesongen


– Hotellet i Vardø har solgt 750 gjestedøgn bare til en finsk turoperatør, mens hotellet i Vadsø allerede begynner å bli fullbooket for neste sesong. Gjestene opplever at de ønskes velkommen med at alt er godt tilrettelagt for at de skal få oppleve det de ønsker, sier Svein Harald Holmen prosjektleder for prosjekt Varangerhalvøya.  Resultater er flere turister, og at de som kommer overnatter og benytter andre fasiliteter i lokalsamfunnet. For hotellene i Vardø og Vadsø starter turistsesongen nå allerede i februar, en tid på året det vanligvis er få tilreisende.

For bare få år siden mente kritikerne at vern og verdiskaping ikke var forenlig. Å sette de to begrepene opp mot hverandre ble betraktet som selvmotsigende. På Hornøya var man bekymret for at den økte strømmen av turister ville gå ut over sjøfuglenes hekking. Frykten har vist seg ubegrunnet, og denne sommeren har hekkesuksessen tvert i mot økt på flere av bestandene.   

Vinn på vidda

Blant andre spennende prosjekter finner vi Vidda Vinn i Telemark, hvor en steinsatt sti ligger som et smykke til toppen av Falkeriset, 1096 meter over havet. Mange tar turen til Rauland fordi de har hørt om den flotte stien. Prosjektet Magiske og verdifulle opplevelser i nordtrøndersk natur består av fire delprosjekter. Det handler om rovdyropplevelser, sørsamisk kultur, fuglekikking ved fjorden og salg av opplevelser.

– Vi ser at det absolutt er mulig å forvalte verdifull natur, og samtidig bidra til at næringsliv og lokalsamfunn kan bruke områdene til å skape verdier, sier miljødirektør Ellen Hambro.

Departementer i tospann

Programmet er eid av Miljøverndepartementet og Kommunal – og regionaldepartementet. Erfaringer fra begge departementene har vært viktig, for å komme fram til gode løsninger for både lokalsamfunnene og naturverdiene. Lokal forankring er også en suksessfaktor.

– Dette er et møysommelig arbeid som krever ressurser og tid. Nå har vi vært gjennom fem år med utprøving, og dette er et godt grunnlag for videre arbeid med verdiskaping, sier Hambro.

 

Kommentarer

Tilbake til toppen

LES OGSÅ

Følg oss