Menu

Se unike rovdyrbilder i Skandobs

 
Har du noen gang sett en gaupefamilie, og attpåtil på så kloss hold som dette? Det har de færreste av oss, men nå har du muligheten. Nye og sjeldne bilder av de store rovdyrene blir delt av publikum i Skandobs, og arkivet er åpent for alle.
 
Det skandinaviske rapportsystemet - Skandobs er et viktig verktøy i overvåkingen av gaupe, jerv, brunbjørn og ulv i Norge og Sverige, og publikum i begge land kan dele observasjoner og bilder av rovdyrene i basen. Til sammen danner dette en unik og omfattende kunnskapsbase om rovdyrene, og du kan blant annet studere over 1 300 bilder som har med gaupe å gjøre i arkivet.

– Bildearkivet er helt unikt og gir et sjeldent innblikk i en dyreverden som er utilgjengelig for de fleste av oss. Og alle som ønsker det kan se bildene! sier Morten Kjørstad, leder i Rovdata.

Ønsker du å se på bildene? Trykk her og velg Bildearkiv i menyen.

Over 2 000 bilder

Det er per i dag lagt inn til sammen over 2000 bilder i Skandobs, og antallet vokser stadig. Foreløpig er det lagt inn flest bilder av gaupe, noe som er forventet, siden arten er vanlig over det meste av Skandinavia, og gaupa kan også bevege seg i områder nær bebyggelse og områder med menneskelig aktivitet.

Knipset gaupefamilie

Mer sjeldent er det å se gaupefamilier i lag, som består av ei morgaupe i følge med en eller flere unger, men også dette finner du flere foto av i Skandobs. Disse gir meget viktige data for overvåkingen av arten.

I hovedbildet til denne nyhetssaken kan du se fire gauper sammen på ett og samme bilde, hvor det ser ut til å være to årsunger og to voksne. Bildet er tatt med et viltkamera som tilhører Torbjørn Baann, og han kan fortelle at dyrene oppholdt seg i området over flere dager, sannsynligvis fordi de hadde tatt en hjortekalv som lå like i nærheten av der vilkameraet var plassert. Han fikk dermed mange flotte bilder av gaupene med viltkameraet.

Ifølge Kjørstad i Rovdata er det ikke vanlig kost å se bilder hvor det er to voksne og to unger sammen som dette. Vanligvis er det bare mor og årsunger som er sammen i en familiegruppe.

– Vi vet ikke om det andre voksne dyret er en unge fra tidligere kull, om det er faren eller om det er et ubeslektet individ, men bildet er en sjelden god dokumentasjon på at også andre voksne kan være sammen med en familiegruppe, sier Kjørstad.

Gir økt kunnskap

Kjørstad mener åpenheten i Skandobs og publikums anledning til å dele observasjoner er med på å øke kunnskapsnivået rundt store rovdyr i Skandinavia.

– Publikum får adgang til å dele observasjoner og tilgang til andres observasjoner og bilder av dyrene, sporavtrykk og andre sportegn som de etterlater seg. Mange av bildene er tatt med viltkameraer og gir et unikt innblikk i hva rovdyrene foretar seg der ute i skog og mark, forteller han.

Det er også lagt ut mye bra foto av sporavtrykk og sporløyper fra artene, noe som kan være til stor hjelp for mange som er usikre på om spor de har sett kan være fra noen av de store rovdyrene.

Ønsker din observasjon

Skandobs er opprettet for at publikum så enkelt som mulig skal kunne ta del i overvåkingen av de store rovdyrene i Norge og Sverige. Hvis du ønsker å bidra, så kan du enkelt registrere deg som rapportør og dele din observasjon påwww.skandobs.no, eller via vår app (les mer om appen her).

Ved registrering av spesielt viktige observasjoner for overvåkingen av rovdyrene, som for eksempel tilfeller hvor det blir observert at rovdyrene har fått unger, vil det umiddelbart gå ut en beskjed til Statens naturoppsyn (SNO) hvis observasjonen er gjort i Norge, og til länsstyrelsen hvis den er gjort i Sverige, slik at de kan følge opp og undersøke observasjonen i felt.

– Vi håper at flest mulig benytter Skandobs, og at vi i fellesskap kan bidra til økt kunnskap om de ulike artene og om hvor de lever i Skandinavia, avslutter Kjørstad.

Du kan også melde din observasjon direkte til SNO på telefon. En oversikt over rovviltkontakter finner du her. 

Kommentarer

Tilbake til toppen

LES OGSÅ

Følg oss