Menu

Noen færre jervekull i Skandinavia

  • Skrevet av 
Det har vært en nedgang i antall jervekull i Skandinavia på 3,5 prosent fra i fjor til i år. Det viser den felles overvåkingsrapporten for jerv i Norge og Sverige. Se kart i saken med oversikt over alle valpekull i Skandinavia!

Jerven overvåkes med felles metoder i Norge og Sverige. Resultatene fra årets registeringer av valpekull i begge land viser at det er påvist færre kull i år enn i fjor.

– Det er i år påvist 138 jervekull i Skandinavia, og det er en nedgang sammenlignet med fjorårets 143 kull. 86 av valpekullene ble påvist i Sverige mens 52 ble påvist i Norge, sier Morten Kjørstad, leder i Rovdata.

Flere kull i Norge og færre i Sverige

I Norge har antall valpekull økt fra 44 i fjor til 52 kull i år, mens det på svensk side er en reduksjon fra 99 kull i fjor til 86 i år.

– Med økningen i Norge og reduksjonen i Sverige er resultatet en reduksjon på 3,5 prosent i antall kull på skandinavisk nivå, forklarer Kjørstad.

Stortinget har slått fast et bestandsmål på 39 årlige jervekull i Norge, og bestanden er dermed over målet. Les mer om resultatene fra den norske delen av overvåkingen i denne nyhetssaken: 52 jervekull i Norge i år.

Færre kull i Nord-Sverige

Nedgangen i Sverige skyldes i hovedsak at det i år er påvist færre valpekull i Norrbottens län enn året før.Noe av forklaringen på dette kan være utfordrende værforhold, med hard skaresnø og vind, som gjorde registreringsforholdene vanskelige.

I de øvrige län er antall påviste kull på samme nivå som det har vært de siste årene.

Til sammen 990 voksne jerver

Ut fra antallet registrerte jervekull er det beregnet at den skandinaviske bestanden består av cirka 990 voksne jerver, hvorav cirka 343 individer i Norge og cirka 647 individer i Sverige.

Beregningene blir gjort med utgangspunkt i et gjennomsnitt av antall registrerte valpekull i Skandinavia de tre siste årene, fra 2012 til 2014. Gjennomsnitt benyttes for å minske effektene av store årlige variasjoner i antall registrerte kull, fordi det ikke trenger å være noen klar sammenheng mellom årsvariasjoner i antall kull og bestandens størrelse.

– Hos jerv er det en varierende andel av de voksne tispene som får valper hvert år. Tispenes alder, tilgangen på mat i perioden før reproduksjon og klima er noen av faktorene som kan påvirke hvor stor andel av tispene som føder valper, forteller Kjørstad.

DNA-resultater i Rovbase

I tillegg til registreringen av valpekull, blir jerven i Skandinavia overvåket ved å analysere DNA fra innsamlede ekskrementer og hår fra arten. DNA-resultater av skit- og hårprøver legges i Rovbase straks analysene er gjennomført.

Sjekk resultater fra årets DNA-analyser av jerveprøver i Rovbase her.

Les hele overvåkingsrapporten på jerv her:
Bestandsstatus for store rovdyr i Skandinavia/Bestandsstatus för stora rovdjur i Skandinavien. Rapport nr. 2 – 2014.

Kommentarer

Tilbake til toppen

LES OGSÅ

Følg oss